#gazaunderattack #gaza #terroristisrael #terrorISrael #israel #Palestine #occupation #prayforgaza

#gazaunderattack #gaza #terroristisrael #terrorISrael #israel #Palestine #occupation #prayforgaza