#occupation #gazaunderattack #letsavegaza #prayforgaza #terrorISrael #terroristisrael #Palestine #israel

#occupation #gazaunderattack #letsavegaza #prayforgaza #terrorISrael #terroristisrael #Palestine #israel

  1. freshlikeflower reblogged this from peaceful-patience
  2. liberatedrefugee reblogged this from peaceful-patience
  3. hafazsy reblogged this from osmannurettinsen
  4. superspace reblogged this from osmannurettinsen
  5. wakemeupwhenimwiser reblogged this from osmannurettinsen
  6. osmannurettinsen posted this